Stripburger 58
No. 61
May 2012, 96 pages, 2,5 € in Slovenia, 6 € for abroad (shipping included)
cover by /naslovnica: Bendik Kaltenborn

STRIPBURGER #61 :::  / STRIPBURGER #61 :::

Stripburger #61::: Blok se je tokrat razširil na sosesko!

  Nova številka Stripburgerja je zares nekaj posebnega. Aha, pa smo spet tam. Zakaj pa tokrat, boste rekli? Ker Stripburger še nikoli v svoji dolgoletni zgodovini ni bil tako barvit! Kar je res, je res. Pred vami je natisnjen dokaz.

 Namesto standardnih osmih barvnih strani, jih je tokrat kar triintrideset! Razlog za to je norveški blok, ki predstavlja razvito in očitno barvito stripovsko žarišče, kjer dobrih striparjev ne manjka. Med njimi so tako stari kot novi znanci naše revije:  Jason, Bendik Kaltenborn, Lars Fiske, Kristoffer Kjølberg, Christopher Nielsen, Anna Fiske, Inga H. Sætre, Sindre W. Goksøyr in Martin Ernstsen.

 Pomesti smo torej morali ostale stripovske prispevke v naslednjo številko in pustiti prostor severu. Blok se je razširil na sosesko in temu primerno dolg je informativni tekst o norveški stripovski sceni, ki ga je spisala novinarka in prevajalka Erle Marie Sørheim.

 A ne skrbite, naše mesto je kljub temu še vedno multinacionalno: slovensko bero nosita Martin Ramoveš in David Krančan, britansko zastavo vihti Alex Potts,  švedsko/nemško navezo zastopa naš stari znanec Lars Sjunnesson z že tretjim delom mini serije o barabi Åkeju.

 Poplavi v mestu dobrih stripov so podlegli tudi teksti. Teh je manj, nadaljuje se teoretična rubrika Raz, dva, strip!, v čast nam je bilo intervjuvati norveškega stripovskega nomada Jasona.

 Za nameček je tu, kot vedno še domačijsko-svetovljanski venček recenzij, ki so ga spletli naši redni recenzenti Ana Bogataj, Gašper Rus in Koco.

                                                
Barvit pozdrav!


:::

Stripburger #61::: This time, the block has spread into the entire neighbourhood!

 The new issue of Stripburger is a really special issue. Oh, here we go again. Why, you ask?

Because Stripburger has never been so colourful before! The printed proof is here.

 This time, for now only as a pilot edition, the colour section was extended to include more pages. Instead of the standard eight, this time there are a good 33! The reason for this is the Norwegian block, which represents a well-developed and obviously colourful comics focus, in which there is a glut of great comics artists. It is our privilege to welcome some old and new friends into our midst: Jason, Bendik Kaltenborn, Lars Fiske, Kristoffer Kjølberg, Christopher Nielsen, Anna Fiske, Inga H. Sætre, Sindre W. Goksøyr and Martin Ernstsen.

 In order to leave room for the Nords, we therefore had to sweep up other contributions and keep them for the next issue. The usual block has spread into an entire neighbourhood, which explains the coinciding length of the introductory text on the Norwegian comics scene written by Erle Marie Sørheim.

 But do not worry, our city remains, despite it all, multinational. This quarter is represented by by  Martin Ramoveš and David Krančan from Slovenia, Alex Potts from UK and Stripburger's old pal Lars Sjunnesson from Sweden/Germany with already the third part of a mini serial about Åke the bastard.

 The flood in the city of good comics has also claimed some victims among the texts – these are fewer in this edition. However, you will still find the continuation of the theoretical section Raz, dva, strip! and we also had the ​​honour of interviewing the Norwegian nomadic comics artist Jason.

 Colourful greetings!