11. Viva i Fumetti! / Živel strip!

Zivel Strip! Viva i fumetti!

11. concorso per ragazzi / 11. mladinski  natečaj za strip in animacijo

april 2011

Ziva PesekANDREJ ŠTULAR (1967, Kranj) je ustvarjalec, ki ga je umetnost zapeljala že v otroških letih. V osnovni šoli se je aktivno posvečal fotografiji, ta ga je pripeljala do pripovedovanja zgodb in tako se je kasneje lotil risanja stripov. Ustvarja na področju ilustracije, kiparstva, oblikovanja lutk in scenografije, stripa, slikarstva, fotografije in filma. Je član ljubljanskega kolektiva Strip Core in Lutkovnega gledališča Nebo. Stripe pogosto objavlja v reviji Stripburger, leta 2000 je izdal prvi samostojni stripovski albumLustri, 2008 mu je sledila zbirka kratkih stripov Kompost. Poleg izvedbe mnogih odrskih in razstavnih projektov je v preteklih letih nastopil tudi na številnih mednarodnih stripovskih in lutkovnih festivalih (Avstrija, Avstralija, Belgija, Češka, Finska,Grčija, Italija, Kazahstan, Korea, Latvija, Makedonija, Francija, Portugalska, Srbija, Švedska, Turčija …).
ŽIVA PESEK je junaška, hitra, vesela in radovedna deklica, ki se lahko kosa z najbolj drznimi fanti. Navdušena je, kadar sreča nove ljudi in brez težav komunicira z neznanimi bitji. Modro odgovarja na zapletena vprašanja, snuje svoj jezik in rime. S prijatelji se loteva težavnih in zapletenih nalog, ki jih spretno in igrivo rešuje.

Živi v kraju Votlo. Njena največja nasprotnica je Bajsa Hinavska. Živa dobro ve, kako opraviti s pokvarjenci, lažnivci in podobnimi negativci.

ANDREJ ŠTULARZiva Pesek (1967, Kranj) è un artista. Fin da bambino era appassionato per le attività artistiche; nelle scuole medie si era dedicato alla fotografia che l’ha porato all’inclinazione verso il racconto. Più tardi ha cominciato a disegnare a fumetti. E’ illustratore e scultore, inventa e realizza le marionette e la scenografia per il teatro, fumetti, pittura, fotografia e film. E’ membro del collettivo lubianese Strip Core e della Compagnia teatrale Nebo. Pubblica spesso i suoi fumetti nella rivista Stripburger, nell’anno 2000 ha pubblicato il suo primo albo indipendente di fumetti, Lustri, nel 2008 la raccolta di vignette e tavole di fumetti Kompost. Ha eseguito tanti progetti teatrali ed esposizioni e ha partecipato a diversi Festival Internazionali sia di fumetto che di teatro (Austria, Australia, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Italia, Kazakistan, Corea, Lettonia, Macedonia, Francia, Portogallo, Serbia, Svezia, Turchia…)

ŽIVA PESEK è una bambina coraggiosa, veloce, allegra e curiosa che può competere con i ragazzini più audaci. Entusiasta quando incontra la gente nuova e comunica senza problemi con esseri sconosciuti. Risponde con saggezza alle domande complicate, inventa una sua lingua personale e in rima. Con gli amici risolve compiti difficili e intricati. Vive nel paese Vuoto.
La sua avversaria più grande è Grossa Ipocrita. Živa sa benissimo
come trattare i tipi bugiardi e altri soggetti negativi.

FULVIA SPIZZO (1954) je umetnica in učiteljica. Ukvarjala se je z oblikovanjem za marketinške namene in s stripom ter ima za seboj tudi zanimive gledališke izkušnje, na katerih je osnovala Teatro Terra d’Ombra, s katerim je ustvarila predstavo De Suo. Sodelovala je na številnih skupinskih in osebnih razstavah, med temi: Pagine di Musica Iterativa, Orchestrazione (Portogruaro 2010), Vacanze all’Isola di Uma(Galleria Clocchiatti, Udine 2010), Fulvia Spizzo, (Galleria Juliet, Trieste, 2004), Ritratti Estranei (Bologna, Teatri di Vita, 2001), Mib Art, (Palazzo del Ferdinandeo, Trieste 2000) in pri več projektih pod kuratorstvom Piermaria Cianija: Ibridamens (Palazzo Ceschia, Tarcento, 2005), Funtastic United Nations (2004), Riflessi Incrociati (Galleria Clocchiatti, Udine, 2003). Redno sodeluje pri skupinskih projektih, npr. pri nedavni stalni instalaciji Cerchia il Cielo (Teatro Giovanni da Udine, Udine, 2006).

Njena umetniška usmeritev je vizualna poezija, v kateri pogosto združuje podobe ali oblike z besedami in tako ustvarja poseben jezik, ki označuje njena dela.

OMARA stoji v sobi s svojimi skrivnostmi. Le kaj je v njej? Če odpreš špranjo, se kaj vidi? Omara lahko shrani cel kup stvari, tudi tiste, za katere smo že pozabili, da jih imamo. Obleke, predmete, igrače, papirje, škatlo, polno listkov. Ven skočijo, ko najmanj pričakujemo in nas spomnijo na dan, ko smo našli črno školjko na obali morja, ali ko smo se zabavali s spuščanjem papirnatih avionov z okna…

Druga skrivnost omare je ta, da v njej izginejo stvari, ki jih iščemo. Naravnost prepričani smo bili, da smo vanjo spravili modro majico ali rumen klobuk, pa ju ni mogoče več najti, da ne govorimo o dvojčkih nogavic, pri katerih ostane eden za zmeraj ločen od svojega bratca. Slej ko prej bo kdo odkril luknjo, ki vodi v skrivnostni svet, kjer se najdejo vsi izgubljeni predmeti. Pa saj če dobro pogledaš na dno spodnjega predala, jo morda najdeš tudi ti!

Omara / Armadio

FULVIA SPIZZO (1954) è artista e insegnante. Si è occupata di Grafica Pubblicitaria, di Fumetti e ha al suo attivo anche interessanti esperienze teatrali che l’hanno portata a fondare il Teatro Terra d’Ombra. Ha partecipato a numerose esposizioni artistiche collettive
e personali, tra le quali segnaliamo le più recenti, Pagine di Musica Iterativa, Portogruaro 2010, Vacanze all’Isola di Uma, Udine 2010, Cerchia il Cielo, Udine 2006, Ibridamens, Tarcento 2005, Fulvia Spizzo, Funtastic United Nations, varie sedi 2004. La sua tendenza artistica la vede collegata alla Poesia Visiva, unendo spesso le immagini o le forme visive alle parole creando così uno speciale linguaggio che la caratterizza. Vive e lavora a Udine in via Monte Canin, 11/2.

L’ARMADIO occupa la stanza con i suoi segreti. Cosa ci sarà dentro?
Riesci a vedere aprendo una fessura? L’armadio sa conservare un mucchio di cose, anche quelle che ci siamo dimenticati di avere. Vestiti, oggetti, giocattoli, carte, una scatola piena di bigliettini. Saltano fuori quando meno ce lo aspettiamo e ci ricordano il giorno che abbiamo trovato la conchiglia nera in riva al mare, o la volta che ci siamo divertiti lanciando aeroplani di carta dalla finestra…
Un altro segreto dell’armadio è quello di far sparire le cose Che cerchiamo. Eravamo proprio sicuri di averci messo dentro La maglietta blu o il cappello giallo e invece non si trovano più, per non parlare dei calzini gemelli, uno dei quali rimane pare per sempre separato dal fratello. Un giorno o l’altro qualcuno scoprirà un buco che porta nel mondo misterioso dove si trovano tutti gli oggetti smarriti. Anzi se guardi bene in fondo al cassetto in basso forse lo trovi anche tu!

 

REZULTATI NATEČAJA

Na natečaju je s 323 deli sodelovalo 345 mladih slovenskih ustvarjalcev (337 s  stripi in 8 z animacijami), od teh 303 iz osnovnih šol in 34 iz srednjih šol. Mladi italijanski udeleženci pa so ustvarili preko 200 stripov in 1 animacijo.Iztočnica natečaja sta bila Omara, ki ga je ustvarila italijanska umetnica Fulvia Spizzo in Živa Pesek avtorjaAndreja Štularja.GLAVNE NAGRADE PREJMEJO:
1.    Tina Krajnc (mentorica: Nadja Kos), I. gimnazija Celje, 1. letnik, za strip: Omara ali zatočišče neuporabnih reči
2.    Rok Smodiš (mentorica: Monika Prelog), OŠ Puconci, 4. raz., za strip: Kapitan Nogavica
3.    Tilen Nedanovski (mentorica: Iris Skubin), Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2. f., za strip: Nenavadno potovanje
4.   Scuola Primaria Marconi, 3 b (mentorici: Milvia Boem in Fulvia Spizzo), Udine, za serijo stripov
5. Giuseppe Calo, Fabio Peloso, Mattia Balutto, Violetta Scudeler (mentorica: Cuffaro), Scoula media statale E.Ursella, Buja, 2 b, za strip: L’avventura dei Pitipitumpi

POSEBNA PRIZNANJA IN NAGRADE: 
1.    Gorazd Gorup (mentorica: Klavdija Turk Suka), OŠ Log – Dragomer, 5. razred, za strip: Nevarnost gozda – za dramaturgijo
2.    Benjamin Tajč (mentorica: Mojca Doria), OŠ Davorina Jenka, Cerklje, 7. raz., za strip: Skrivnost omare – za iziviren grafični pristop

NAGRADA ZA ANIMACIJO:
1.    OŠ Dob (Tina Krašovec Domen Pele, Eva Homar, Sandra Janša, Kristjan J. Kocjan, Gašper Rode, mentorica: Maja Škorjanc), 9. raz., za serijo animacij: Poljub
POSEBNO PRIZNANJE
2.    Liceo artistico sello, Udine (mentorica: Roberto Ravasio), 4. let., za animacijo: Cuore di Legno

 

Tina Krajnc  Tilen Nedanovski

Tina Krajnc: Omara ali zatočišče neuporabnih reči, I. gimnazija Celje, 1. letnik,  mentorica: Nadja Kos
Tilen Nedanovski: Nenavadno potovanje, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2. f., mentorica: Iris Skubin

Rok Smodis


Rok Smodiš: Kapitan Nogavica, OŠ Puconci, 4. raz., mentorica: Monika Prelog

Scuola Primaria Marconi, 3 b (mentorici: Milvia Boem in Fulvia Spizzo), Udine, iz serije stripov


     

Giuseppe Calo, Fabio Peloso, Mattia Balutto, Violetta Scudeler: L’avventura dei Pitipitumpi, Scoula media statale E. Ursella, Buja, 2 b, mentorica: Cuffaro


Benjaminc Tajc
Benjamin Tajč (mentorica: Mojca Doria), OŠ Davorina Jenka, Cerklje, 7. raz., za strip: Skrivnost omare – posebno priznanje za iziviren grafični pristop
Gorazd Gorup
Gorazd Gorup: Nevarnost gozda – za dramaturgijo, OŠ Log – Dragomer, 5. razred, mentorica: Klavdija Turk Suka