13. Viva i Fumetti! / Živel strip!

Zivel Strip! Viva i fumetti!

13. concorso per ragazzi / 13. mladinski  natečaj za strip in animacijo

marec 2013

 

Matjaž Schmidt, slovenski akademski slikar in ilustrator (Ljubljana, 1948-2010) je že od rane mladosti ustvarjal risane junake in jim z risbo pričaral različne karakterje. S tem, ko jih je ustvarjal, je tudi sam doživljal, kar so doživljali njegovi junaki. Že med študijem je ilustriral za časopise in knjige, po študiju slikarstva pa se je popolnoma posvetil ilustraciji in stripu za otroke in mladino. Ilustriranje in ustvarjanje stripovskih zgodb v domačem ateljeju z ženo Jelko Godec Schmidt je bilo zanj tako odgovorno delo kot hobi hkrati. Ustvarjal je v različnih tehnikah, ki ji je pogosto tudi kombiniral in tako prikazoval besedo v sliki. Ustvarjalno je raziskoval možnosti za odslikanje besed in ubesedenje slik, odkrival je izrabljene pomene besed in jih menjal z novimi, ki jih je tudi sam šele odkrival. Iskrivo raziskovanje ga je, kot nekoč zapiše, napeljalo, »da se čedalje manj upiram kukanju v sosedov lonec. V svojem početju se počutim odprtega, napol svobodnega in skoraj drznega.«

Radovan s planeta           Beta

Ilustriral je preko sto knjig in slikanic ter redno sodeloval z revijami Cicido, Ciciban in Pil. V zadnjih letih je bil zaposlen predvsem z risanjem stripov.

Je dobitnik številnih priznanj, mdr. je za Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu leta 2010 prejel nagrado za izvirno slovensko slikanico Združenja knjižnih založnikov, leta 2009 pa Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Žirija je zapisala: »Za vsako pravljico, zgodbo, pesem ali članek ima svoj slikarski odgovor.«

Radovan s planeta Beta je glavni junak stripov, ki so najprej izhajali v reviji Kurirček, leta 1987 pa so pri založbi Borec izšli v knjigi. Lansko leto smo jih pri Stripburgerju združili z zgodbami o Erlšpiku, prišleku s planeta Beta v knjigo Obisk s planeta Beta.

Radovan Kelširp, bitje s planeta Beta, pristane na planetu Zemlja. Z otroci, s katerimi se spoprijatelji, raziskuje življenje na našem planetu. V druženju z otroki spoznava navade, vrednote in občutke ljudi. Radovan odkriva napake ljudi: sebičnost, preračunljivost, pohlep, prezir do drugačnih in ugotavlja, da zemljani pravo vrednost nečesa spoznajo šele, ko tistega ni več. Otrokom razkriva skrivnosti prijateljstva, jih uči velikodušnosti in solidarnosti, na duhovit način jih spodbuja k tolerantnosti do drugačnih in k skrbi za naravo.

Matjaž Schmidt(Lubiana, 1948-2010), pittore e illustratore è stato ideatore di numerosi personaggi per ragazzi. Già mentre era studente aveva collaborato con libri e riviste, finiti gli studi in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti, si è dedicato completamente all’illustrazione e al disegno a fumetti. Il suo lavoro si è svolto nello studio privato, insieme alla moglie Jelka Godec. Le sue illustrazioni e i fumetti sono realizzati con diverse tecniche grafiche, traducendo le parole con le immagini.Radovan s planeta Beta

Ha illustrato oltre un centinaio di libri per bambini e ragazzi ed è stato collaboratore assiduo delle riviste slovene Cicido, Ciciban e Pil. Negli ultimi anni della sua vita si è dedicato più alle storie a fumetti.

Ha vinto numerosi premi, nel 1987 per Fiabe Slovene (e una Tedesca) a fumetti,e nel 2009 ha ricevuto l’importantePremio Levstik alla carriera. La giuria ha espresso questa motivazione: “Per ogni racconto, storia, poesia, l’autore ha saputo dare la sua originale versione pittorica”.

Radovan del Pianeta Beta è il personaggio principale dei fumetti. Pubblicati sulla rivista Kurirček. Nel 1987 la casa editrice Borec le ha pubblicate in un libro. Borec. Lo scorso anno Stripburger le ha unite alle storie di Erlšpik nel libro Obisk s planeta Beta(tr. Visita dal Pianeta Beta).

Radovan Kelširp è un essere che arriva dal Pianeta Beta sulla Terra. Incontra dei bambini e fa amicizia con loro e con loro esplora il nostro pianeta. Stando in mezzo ai bambini conosce atteggiamenti, modi di fare, valori, sentimenti comuni agli abitanti della Terra. Radovan scopre gli errori umani: egoismo, intolleranza, opportunismo, avidità spesso fanno trascurare i principi più veri… Constata che i terrestri capiscono i valori solo quando .li stanno perdendo. Ai bambini insegna giocando in modo umoristico la solidarietà, la bontà e li incoraggia alla tolleranza verso chi è diverso e alla cura per la natura.

Roberto La Forgia, è nato a Treviso nel 1983. Dopo aver trascorso l’infanzia nel barese, in Puglia, torna nella città natale e crea campagne pubblicitarie per Rai.tv, Fineco, Citroen, Alice e altri brand.Mimmo Balocco
Nel 2007 cura il progetto Gli intrusi, un’indagine sulla provincia di Bari eseguita da un gruppo di giovani autori del fumetto italiano. L’esperienza si traduce in un libro pubblicato da Coconino press.
Ha collaborato inoltre come illustratore con le riviste Lo straniero e Black e con gli editori Rizzoli, Orecchio Acerbo, Baldini Castoldi Dalai.
Nel 2008 fonda la casa di produzione video Littlepills, esperienza che lo vede come attore e regista. Redige la rivista in pdf Mosso e pubblica regolarmente sul settimanale Il Maledi Vauro e Vincino.
Nel 2012 pubblica il graphic novel Il signore dei colori in Italia con Coconino press – Fandango e in Francia con Les Édition Atrabile.
Attualmente vive e lavora a Varese.

Mimmo Balocco, Mimmo Balocco è un personaggio ideato appositamente da Roberto La Forgia per il concorso Viva i Fumetti: è un giocattolo. Ha la struttura di un vecchio giocattolo di legno, con tutti i pezzi, testa, braccia, corpo, mani e piedi, legati tra loro da fili di spago. Si muove tutto in tutti i modi. Mimmo Balocco è vestito con una giacchetta rossa, una camicia bianca e una farfallina al collo, sembra un ometto, però ha lo sguardo birichino! Te lo hanno regalato per il compleanno, ci hai giocato tutto il giorno e la sera l’hai messo in mezzo agli altri tuoi giocattoli. Cosa succede?

Roberto La Forgia se je rodil leta 1983 v Trevisu. Mladost je preživel medMimmo BaloccoBarijčani v Apuliji, od tam pa se je potem vrnil v rojstno mesto, kjer je soustvarjal oglaševalske kampanje za Rai.tv, Fineco, Citroen, Alice in druge blagovne znamke.Leta 2007 je vodil projekt Gli intrusi (Vsiljivci), raziskavo o pokrajini mesta Bari, ki jo je opravila skupina mladih italijanskih stripovskih avtorjev. Ta projekt je nato izšel v knjižni obliki pri založbi Coconino press.
Kot ilustrator je sodeloval tudi pri revijah, kot je Lo straniero (Tujec) in Black, ter z založniki, kot so Rizzoli, Orecchio Acerbo in Baldini Castoldi Dalai.
Leta 2008 je ustanovil videoprodukcijsko hišo Littlepills, kjer se je mojstril tudi kot igralec in režiser. Urejal je revijo PDF Mosso in redno objavljal v tedniku Il Male izdajatelja Vauro e Vincino.
Leta 2012 je pri Coconino press – Fandango ( v Franciji pri Les Édition Atrabile) izdal roman v stripu Il signore dei colori (Gospodar barv).
Trenutno živi in dela v Vareseju. Mimmo Balocco je lik, ki ga je Roberto La Forgia ustvaril posebej za natečaj Živel strip. Mimmo je stara lesena igrača, ki ima vse dele, glavo, roke, telo in noge, povezane z vrvicami. Cel se lahko premika na vse možne načine. Mimmo je oblečen v rdečo jopico, belo srajco in okrog vratu nosi metuljčka. Zgleda podoben zlobnemu škratu, vendar ima samo hudomušen izraz na obrazu. Dobiš ga za darilo za rojstni dan, cel dan se z njim igraš, zvečer pa ga postaviš k ostalim igračam. Kaj pa se potem zgodi?

REZULTATI NATEČAJA

Za natečaj je 366 stripovskih del ustvarilo 380 učencev in dijakov iz Slovenije, sodelovalo pa je 55 šol. Stripe je narisalo 101 učencev iz Italije. Na 9 šolah so ustvarjali animacije in rezultat je 23 kratkih animiranih filmov, ki jih je ustvarjalo preko 50 slovenskih učencev in dijakov.

STRIP

NAGRADE prejmejo:

– Matija Mlakar Medved: Stupid Creature, 13 let, OŠ Jožeta Moškriča, mentorica: Sabina Mattersdorfer

– Tina Krajnc: Radovan s planeta Beta odkriva otroške duše in Zemljino naravo, Gimnazija Celje – program umetniška gimnazija

– Matteo Blasutig: Ivan Trinko, 12 let, dvojezična šola San Pietro al Natisone, Italija, mentorica: prof.ssa Donatella Ruttar

 

ENAKOVREDNO NAGRADO si delita:

– Jon Ficko: Radovan na Zemlji, OŠ Venclja Perka, 3. B, Domžale, mentorica: Martina Lesjak

– Katjuša Plesničar: Radovan obišče planet Zemlja, 5. A, OŠ Milan Šuštaršič, Ljubljana

 

PRIZNANJE in brezplačno udeležbo na delavnici izdelave stripovske majice ter knjigo Obisk s planeta Beta:

– Matevž Jenko: Mik – zimsko veselje, 9. r, OŠ Mengeš, mentorica: Doroteja Šporn

– Aljaž Šimc: Radovan na morju. 5. r, OŠ Šmihel, POŠ Birčna vas, mentorici: Andreja Krnc in Vida Šter

– Ajša Beganović: Radovan spreminja barvo, 2. d, OŠ Maksa Pečarja, Ljubljana,mentorica: Liljana Renko

– Vida Balažic: Super miški, 3. b, OŠ Puconci, mentorica: Marija Vratarič

– Taja Pec: Mimmo Balocco, 8. a, OŠ Toneta Čufarja, Maribor, mentorica: Jožica Lešnik Švajger

– Nejc Gabrenja: Radovan in potovanje z Lovrotom, 3. A, OŠ Venclja Perka, Domžale, mentorica: Martina Lesjak

 

PRIZNANJE in knjigo Favole per bambibi birichini, ilustriral Roberto la Forgia:

– Michele Comuzzi: Ritorno su beta, classe 1B,  scuola Valussi, Udine, prof.ssa Fulvia Spizzo

 

ANIMACIJA

NAGRADI:

– PETRA DREVENŠEK: Odhod nepopisnih, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo

– NATALIJA KOSMAČ, ČRT MATE, LENE LEKŠE, DOMEN GORJUP: Ovalni portret, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo

 

PRIZNANJE:

– NIK POTOČNIK: Pes in mačka, OŠ Majde Vrhovnik pod mentorstvom Cirila Murnika iz JSKD.