14. Viva i Fumetti! / Živel strip!

Zivel Strip! Viva i fumetti!

14. concorso per ragazzi / 14. mladinski  natečaj za strip in animacijo

marec 2014

 

Ž I V E L  S T R I P  1 4

MLADINSKI NATEČAJ ZA STRIP IN ANIMACIJO

Združenje Vivacomix in Stripburger iz Ljubljane v okviru dogodka VIVA I FUMETTI – ŽIVEL STRIP razpisujeta nagradni natečaj za strip in animacijo.

Natečaj podpirajo Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS, revije Ciciban, Cicido in Pil ter Mednarodni festival animiranega filma Animateka iz Ljubljane, RogLab, Gorenjski muzej in Trubarjeva hiša literature.

Na natečaj se lahko prijavijo šolarji in dijaki iz dežele Furlanije-Julijske krajine in iz Slovenije.

Natečaj je razdeljen v dve kategoriji: a) strip, b) animacija.

 

PRAVILNIK

1) TEMA RAZPISA:

a –  Pojoči kralj je obseden z glasbo. Predmete, ki ga obdajajo, spreminja v glasbene instrumente. O čem kralj razmišlja? Kje vse je našel navdih za glasbene instrumente? Kako ti zvenijo? Je s tem virusom okužil tudi druge? Kakšen je postal svet s to kraljevo glasbeno revolucijo?

–  Skrivnostna krogla. Narišite nadaljevanje zgodbo po spodaj zapisanem scenariju.

c –   prosta tema

 

2) PRIJAVLJENA DELA SO LAHKO

a – stripovske zgodbe, narisane v poljubni tehniki (vključno z računalnikom), formata A3, s poljubnim številom strani.

b – animacije, izvedene v klasični ali računalniški tehniki.

 

3) Učenci in dijaki se lahko na razpis prijavijo samostojno ali v skupini.

 

4) NAČIN ODDAJE DEL: Dela morajo biti oddana po pošti skupaj z izpolnjeno prijavnico (za slovenske šolarje) na naslov: Stripburger, Forum Ljubljana, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

5) ROK ODDAJE: Dela morajo biti poslana po pošti do torka, 18. marca 2014.

 

6) ŽIRIJA v sestavi: avtorica Kaja Avberšek, avtor Stefano Ricci,Katerina Mirović (Stripburger), Igor Prassel (Animateka), prof. Paola Bristot (predsednica Vivacomixa), se bo sestala 29. marca in izbrala nagrajence.

 

7) NAGRADE:

– STRIP: Podeljene bodo 3 nagrade za zmagovalce v kategoriji stripov, in sicer 3 darilni boni v vrednosti 100 evrov. Poleg glavnih nagrajencev bo žirija izbrala še 3 avtorje, ki se bodo udeležili enodnevne delavnice izdelave stripovske majice v RogLabu v Ljubljani. RogLab je produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor, ki deluje kot mini vozlišče ustvarjalnih delavnosti, s poudarkom na dostopnosti produkcijskih orodij.

– ANIMACIJA: Podeljene bodo 3 nagrade za zmagovalce v kategoriji animacije. Glavna nagrada bo udeležba na Slonovidelavnici animacije (4 termini) in akreditacija za celoten program mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. 2. in 3. nagrada pa bosta DVD-ji Slon in akreditacija za celoten program oz. program Slon v okviru festivala Animateka, ki bo decembra 2014 potekal v Ljubljani.

Udeleženci natečaja se z izpolnjeno prijavnico strinjajo, da se lahko njihova dela uporabijo v promocijske namene. S prijavo na natečaj animiranega filma udeleženci dovoljujejo objavo svojega dela na promocijskem DVD-ju.

Vsak udeleženec bo za sodelovanje prejel nagrado. Nagrade bodo podeljene ob odprtju razstave stripov udeležencev.

 8) RAZSTAVA avtorjev likov natečaja, Stefana Riccija in Kaje Avberšek, bo v Gorenjskem muzeju v Mestni hiši v Kranju. Odprtje bo 27. marca 2014. Razstava bo na ogled do 5. maja 2014.

Trstu bo razstava od 1. do 19. marca v galeriji  Studio Tommaseo (via del Monte 2). Info: +39 040639187,www.triestecontemporanea.it

RAZSTAVA STRIPOV udeležencev natečaja bo 11. aprila 2014, ob 17. uri Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva ul. 7, Ljubljana. Ob odprtju si boste lahko ogledali tudi Animatekin program animiranih filmov Slon.

Za informacije se obrnite na:

Stripburger / Forum Ljubljana

core@mail.ljudmila.org, 01 2319662, 031 401556

http://www.ljudmila.org/stripcore/zivel_strip/

Viva I Fumetti 13

Concorso di Fumetto e Animazione

BANDO DI CONCORSO

L’Associazione Vivacomix e Stripburger di Ljubljana bandiscono un concorso a premi nell’ambito della manifestazione VIVA I FUMETTI – ŽIVEL STRIP. Il concorso è patrocinato dal Comune di Udine, da Visionario – Centro per le Arti Visive, da TriesteContemporanea e da Animateka – Festival Internazionale di Animazione di Lubiana.

 

REGOLAMENTO

 Il concorso è aperto alle Scuole e all’Università della Regione Friuli Venezia Giulia e della Slovenia ed è suddiviso in due sezioni:

a) fumetto,

b) animazione.

 Si propongono come protagonisti delle storie a tema del concorso due personaggi: Il Re Cantante di Kaja Avberšek e La Sfera Misteriosa di Stefano Ricci.

 

1) TEMI DEL CONCORSO:

a – Il Re Cantante è ossessionato con la musica. Trasforma tutti gli oggetti che lo circondano in strumenti musicali. Che cosa pensa il re? Cosa gli passa per la testa? Dove trova l’ispirazione per gli strumenti musicali? Che suono fanno? Ha contagiato altri con questo virus? Com’è diventato il mondo dopo la sua rivoluzione musicale?

B – La sfera misteriosa. Disegnate la vostra storia cominciandola seguendo la traccia della sceneggiatura che trovate descritta.

c – Tema libero.

 

2) TECNICHE:

I lavori presentati potranno essere:

a) Storie a fumetti eseguite con tecniche libere, comprendenti anche il possibile uso di tecnologie informatiche, preferibilmente in formato A3, senza limiti di numero di pagine.

b) animazioni eseguite con tecniche di animazione tradizionale o computerizzata.

 

3) PARTECIPANTI: Gli studenti possono partecipare al concorso sia individualmente sia in gruppo.

 

4) CONSEGNA: Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati in busta chiusa insieme alla scheda di partecipazione interamente compilata al seguente indirizzo: (per gli studenti italiani): Associazione Vivacomix, via Roggiuzzole, 16 – 33170 Pordenone.

 

5) SCADENZA: Il  materiale dovrà pervenire entro e non oltre giovedì 18 marzo 2014 (non fa fede il timbro postale). 

 

6) GIURIA: La giuria si riunirà per la valutazione sabato 23 marzo e sarà composta da: Kaja Avberšek (autrice), Stefano Ricci (autore), Katerina Mirović (Stripburger), Igor Prassel (Animateka), Paola Bristot (presidente Vivacomix).

 

7) PREMI:

– FUMETTI: Saranno assegnati 3 premi consistenti in un buono del valore di 100 euro ciascuno. Oltre ai vincitori del concorso, la guiria selezionerà anche 3 autori che potranno partecipare al workshop di produzione di t-shirt a fumetti che si terrà al RogLab a Ljubljana. RogLab è un spazio laboratoriale educativo, un mini-nodo di attività creative con la disponibilità di mezzi di produzione in particolare per le attività creative.

– ANIMAZIONE: Saranno assegnati 3 premi per i vincitori nella categoria di animazione. Il primo premio consiste nella partecipazione al seminario/workshop di animazione Slon, oltre a un accredito per l’intero programma del festival internazionale d’animazione Animateka. Il secondo e terzo lavoro premiato riceverà in premio i DVD di animazione ‘Slon’ e l’accredito per il programma Slon del festival internazionale d’animazione Animateka, che si svolgerà nel dicembre 2014 a Ljubljana.

 Tutti i concorrenti della sezione fumetto autorizzano la riproduzione dei loro disegni per una eventuale pubblicazione. Tutti le animazioni sono autorizzate ad essere riprodotte in DVD.

 La premiazione si terrà a Lubiana il 11 aprilo alle ore 17, presso laCasa della Letteratura Trubar, in via Stritarjeva 7. In questa occasione saranno esposti e messi in visione tutti gli elaborati dei partecipanti al concorso. La giornata di premiazione a Udine si terrà a Visionario mercoledì 23 maggio alle ore 10.30. Alla conclusione delle premizioni saranno proiettate animazioni del programma AnimaKIDS del Piccolo Festival dell’Animazione.

MOSTRA DI PRESENTAZIONE: La mostra  di Kaja Avberšek e Stefano Ricci, gli autori dei personaggi del concorso, sarà tenuta presso il Studio Tommaseo, via del Monte 2, a Trieste dal 1 al 19 marzo(Info: info@triestecontemporanea.it, +39 040639187) La mostra verrà presentata presso Gorenjski muzej (Museo di Carniola) nel Municipio di Kranj. La mostra verrá aperta dal 27 marzo al 5 maggio.

 info:    Associazione Vivacomix

            vivacomix@yahoo.com

            Tel. 0434 553749

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda di partecipazione
Prijavnica pdf

KOLOFON

VIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kaja Avberšek (1983, Slovenj Gradec) je ilustratorka, oblikovalka in avtorica stripov. Diplomirala je leta 2006 na ALUO v Ljubljani na oddelku za oblikovanje. Za diplomsko delo Zapiski in zariski z Azorskih otokov je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Med leti 2005 in 2008 se je izobraževala in ustvarjala na področju lutkovnega gledališča v Lizboni. Od leta 2008 je članica uredniškega odbora mednarodne revije za avtorski strip Stripburger. Je avtorica dveh knjižnih publikacij: Pojoči grad, priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu (2010) in Igrišče, mini priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu (2011, Stripburger / Forum Ljubljana). Svoja stripovska in ilustratorska dela redno razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah ter jih objavlja v zbornikih, revijah in časopisih doma in v tujini. Letos je v Cankarjevem domu ustvarila Živalsko farmo, stripovsko stensko poslikavo s kredami, ogljem in šablonami, soustvarila pa je tudi projekt Glave preč!, ki je bil na ogled na trienalu U3 v Muzeju sodobnih umetnosti (MSUM) na Metelkovi v Ljubljani. Živalska farma je gostovala tudi v Litvi. Za knjižni ovitek stripovske antologijeSlovenski klasiki v stripu (ur. Tomaž Lavrič, Mladina in Stripburger/Forum Ljubljana, 2009) je na 4. Bienalu vidnih sporočil Slovenije 2009 prejela Brumnovo nagrado. Ustvarila je likovne podobe za lutkovne predstave Izgubljeni ton (2010); LGL in Forum Ljubljana, Pojoči grad (2011); Forum Ljubljana in Zavod Federacija inGozd raja!/Luda šuma (2012, gledališče GLEJ, Ljubljana in Dječje pozorište Dubrava, Zagreb). Je avtorica likovnih podob serije interaktivnih razstav izvirnih glasbenih instrumentov Evfonija (vse v sodelovanju s skladateljem in režiserjem Petrom Kusom).  Zase pravi, da rada pleše, peče kekse in uporablja staroslavne slovenske besede. Rada ima tudi gugalnice in mavrice.Pojoči kralj je glavni junak v stripu Pojoči grad. Pojoči grad je zares priročnik v stripu in je namenjen spoznavanju izvirnih glasbenih instrumentov. S priročnikom, ki ga je idejno zasnoval Peter Kus, besedilno obdelal in nadgradil Boštjan Gorenc Pižama, zrisala pa Kaja Avberšek, lahko na zabaven, poljuden ter likovno privlačen način raziskujete svet glasbenih inštrumentov in akustike ter spoznavate, kako je mogoče učinkovite glasbene inštrumente izdelati iz lahko dostopnih materialov. In kralj? Kralj kraljuje tudi v stripu. Najprej v pravljici, v kateri živi v cukrenem gradu, gradu zgrajenem iz raznih piškotov, čokoladnih bombonov in drugih mikavnih slaščic. Zelo slasten grad, ki pa ga kljub vsemu ‘preglasi’ slavčevo prečudovito žvrgolenje. To čisto prevzame pozornost obiskovalcev in kralj zaradi pomanjkanja pozornosti postane otožen, dokler … dokler ga ne prešine ideja. Odloči se, da bo zgradil pojoči grad. Loti se predelovanja predmetov v graščini v raznozvočne glasbene instrumente. Prestol postane tolkalo, meč kitara, gozdna hiša se spremeni v glasbilo, tudi trobentica podleže kraljevim eksperimentom …
Pojoči kralj / Il Ree Cantante

KAJA AVBERŠEK (1983, Slovenj Gradec) è una designer, illustratrice ed autrice di fumetti. Si è laureata nel 2006 presso l’Accademia di Belle Arti di Lubiana, dipartimento di design. Per la sua tesi di laurea Zapiski in zariski z Azorskih otokov (Note e disegni dalle Isole Azzorre) ha ricevuto il premio Prešeren. Tra il 2005 e il 2008 si è occupata di teatro di figura a Lisbona. Dal 2008 è membro del comitato editoriale della rivista internazionale del fumetto Stripburger. È autrice di due libri:Pojoči grad (tr. Il Castello Cantante), manuale a fumetti per la costruzione di strumenti musicali originali (2010) e Igrišče (tr. Campo giochi), mini-guida a fumetti per la costruzione di strumenti originali! (2011). I suoi fumetti e illustrazioni sono regolarmente esposti in mostre individuali e collettive e pubblicati su libri, riviste e giornali in Slovenia e all’estero. Quest’anno a Cankarjev dom ha creato una serie di fumetti murali con gesso, carboncino e stencil chiamati Živalska farma (tr. La fattoria degli animali), esposta anche in Lituania. Kaja ha anche collaborato al progetto Glave preč! (tr. Via con le teste!) in mostra al Triennale U3 nel MSUM a Lubiana. Ha disegnato anche i burattini per gli spettacoli Il tono perduto (2010), Il Castello Cantante (2011) e Gozd raja/Luda šuma (tr. La foresta festeggia!) (2012,). E’ autrice della grafica di una serie di mostre interattive sugli strumenti musicali originali, Euphonia (in collaborazione con il compositore e direttore Peter Kus). Di sè dice che le piace ballare, fare biscotti ed usare antiche parole slovene. Adora anche le altalene e arcobaleni. Di sè dice che le piace ballare, fare biscotti ed usare antiche parole slovene. Adora anche le altalene e arcobaleni.


IL RE CANTANTE è il personaggio principale del libro a fumetti Il Castello Cantante. Questo libro è un vero e proprio manuale a fumetti per imparare a costruire strumenti musicali originali. Con questo manuale, concepito da Peter Kus, scritto da Boštjan Gorenc – Pižama e disegnato da Kaja Avberšek, si può, in un modo artistico, divertente e non troppo tecnico, esplorare il mondo acustico ed imparare a costruire strumenti musicali, realizzandoli con materiali facilmente ottenibili.

E il Re? Il Re regna anche nei fumetti. Prima di tutto, nella favola in cui vive, nel castello fatto di zucchero, costruito con vari biscotti, cioccolatini e altri dolciumi ghiotti. Sebbene molto delizioso questo castello non è nulla rispetto al canto meraviglioso d’un usignolo. I visitatori ne vengono rapiti e il Re diventa triste per la mancanza della loro attenzione… finché non gli viene un’idea: decide di costruire unCastello Cantante. Comincia a trasformare gli oggetti in diversi strumenti musicali. Il trono diventa uno strumento a percussione, la spada viene trasformata in chitarra, perfino le primule si trasformano negli esperimenti del Re …

_____________________________________________________________________________________________________________________________

STEFANO RICCI è nato a Bologna nel 1967. Dal 1985 collabora con la stampa periodica e l’editoria in Italia e all’estero. È del 1989 la sua prima pubblicazioneDottori (Metrolibri). La serie di volumi Depositonero raccoglie molta della sua produzione grafica. Ha pubblicato storie brevi e illustrazioni per le antologie Avoir 20 ans en l’an 2000 (Ed. Autrement; Mano, n. 1, 1996), Algerie, la douleur et le mal(Amok/BD BOUM, 1998), la rivista Black (n. 1, 2001) e Bang! (n. 3, 2003). Sempre partendo dal disegno lavora per il teatro, per la danza e per il cinema. Con Giovanna Anceschi dal 1995 ha curato la collana di Edizioni Grafiche di Squadro (Bologna); e nel 1996 insieme hanno fondato la rivista MANO fumetti scritti disegni. Dal 2003 è direttore artistico di Bianco e nero, (CSC di Roma). È docente del corso di fumetto e grafica contemporanea al D.A.M.S. Gorizia, Università degli Studi di Udine, ed insegna disegno all’Università delle Arti Applicate di Amburgo. Ha pubblicato i romanzi graficiTufo (testo di Philippe de Pierpont, Granata Press, 1994, Amok 1996); Anita (testo di Gabriella Giandelli, Kappa edizioni/Fréon 1998) e La Storia dell-Orso(Futuropolis/Coconino Press, 2013).
LA SFERA MISTERIOSA


Tavola 1

2 Vignetta: (1° personaggio) – Siamo arrivati qui tutti nello stesso modo.. (2° pers.) – … E c’era il solito ragazzo che rideva. (3° pers.) – Il problema è sapere dove siamo? Questa è la terra? (4° Pers.) – Il cielo, l’aria e il sole sembrano uguali. Tutto il resto è strano.

3 Vignetta: (1° Pers.) – Come faremo a tornare a casa? (2° Pers.) – Come si fa, se non sappiamo dove siamo? (4 Pers.) – Quelle sfere sono una città? (3° Pers.) – Sono già stato là. Vi dirò quel che è successo.

4 Vignetta: Didascalia – Erano delle enormi sfere metalliche… Non vidi anima viva…

5 Vignetta: Didascalia – Gridai ad alta voce per farmi sentire e le sfere si sollevarono in aria. (3°Pers.) – Ehi… c’è nessuno

 

Tavola 2

1 Vignetta: Didascalia – Quelle enormi sfere si libravano come bolle di sapone.

2 Vignetta: Didascalia – Finalmente mi allontanai e le sfere scesero al suolo…

(continua)

(Disegnate la vostra storia cominciandola seguendo la traccia della sceneggiatura.)

Skrivnostna krogla / La Sfera Misteriosa

STEFANO RICCI se je rodil leta 1967 v Bologni. Od leta 1985 je dejaven v založništvu in periodiki tako v Italiji kot v tujini. Njegova prva knjiga Dottori(Metrolibri) je izšla leta 1989, njegova zbirka Depositonero pa povzema skoraj celotno Riccijevo grafično produkcijo. Za antologije Avoir 20 ans en l’an 2000(Autrement), Algerie, la douleur et le mal (Amok/BD BOUM) in reviji Black terBang! je ustvarjal kratke zgodbe in ilustracije. Dela tudi za gledališče, za ples in za film, a vedno izhaja iz risbe. Z Giovanno Anceschi sta od leta 1995 naprej urejala zbirko edicij Edizioni Grafiche di Squadro (Bologna), leta 1996 pa skupaj ustanovita revijo MANO fumetti scritti disegni. Od leta 2003 dela kot umetniški vodja revijeBianco e Nero (CSC Rim). Poučuje kot docent na študiju stripa in sodobne grafike na fakulteti DAMS v Gorici, na hamburški Univerzi uporabnih umetnosti pa predava risbo. Avtor je treh romanov v stripu: Tufo (besedilo Philippe de Pierpont, Granata Press, 1994, Amok 1996), Anita (besedilo Gabriella Giandelli, Kappa edizioni in Fréon 1998) in La Storia dell-Orso (Futuropolis/Coconino Press, 2013).

SKRIVNOSTNA KROGLA

 STRAN 1

naslov Skrivnostna krogla

1. prizor: (lik1) – Vsi smo prišli sem na isti način … (lik2) – … Tam je spet bil tisti fant, ki se je smejal. (lik3) – Problem je, ker ne vemo, kje smo. To je Zemlja? (lik4) – Nebo, zrak in sonce mi izgledajo enaki. Vse ostalo je nenavadno.

2. prizor: (lik1) – Kako se bomo vrnili domov? (lik2) – Kako naj, če ne vemo niti, kje smo? (lik4) – Tiste krogle, to je neko mesto? (lik3) – Bil sem že tam. Vam bom povedal, kaj se je zgodilo.

3. prizor: didaskalija* – To so bile ogromne kovinske krogle … Nikjer žive duše …

4. prizor: didaskalija – Zavpil sem naglas, da bi se me slišalo, in krogle so se dvignile v zrak. (lik3) – Hej … je kdo tu?

 

STRAN 2

1. prizor: Didaskalija – Te ogromne krogle so lebdele kot milni mehurčki.

2. prizor: Didaskalija – Potem sem se oddaljil in krogle so se spustile na tla …

(se nadaljuje)

*Didaskalija je opisni del prizora.

To je kratek primer scenarija. Narišite nadaljevanje zgodbe.