6. Viva i Fumetti! / Živel strip!

Zivel strip! Viva i fumetti!

6. concorso per ragazzi / 6. mladinski stripovski razpis

marec 2006

Viva i fumetti!Zivel strip


Modri medvedekMODRI MEDVEDEK, ki ga je ustvaril risar Marjan Manček, je v drobni knjižici stripov med otroke prvič prišel leta 1987. Potem pa je leta 2001 svoje domovanje našel v reviji Cicido. Na novo je v revijah Cicido in Ciciban zaživel pred dobrima dvema letoma, ko je postal njuna maskota. Modri medvedek je moder zato, ker je padel v morje in postal moder. Preprosti stripi v treh sličicah govorijo o prijateljstvu, malih modrostih, velikih zagatah in iznajdljivosti. Medvedek ima bel trebušček, morda zato, ker ima za vratom privezan slinček, kakršnega nosijo dojenčki, da se ne popackajo. Manček se večkrat igra z dvojnimi pomeni, ki jih imajo podobe. Modri medvedek je poetična, smešna in prijazna oseba, ki se igra s stvarmi in v njih najde globlji smisel, ob tem, ko se zabava na resen način, tako kot to počno otroci.

L’ORSETTO BLU –  MODRI MEDVEDEK, creato dal disegnatoModri medvedekre Marjan Mancek è apparso la prima volta in un libretto a fumetti nel 1987. Nel 2001 è stato pubblicato sulla rivista Cicidoed è diventato la mascotte di Cicido e di Ciciban, due riviste per bambini e per ragazzi molto diffuse in Slovenia. Modri Medvedek è un orsetto … blu – è blu perché  è caduto nel mare da piccolo! – con la pancia bianca, ma che il fiocco al collo fa sembrare anche ilbavaglio che portano i bambini per non macchiarsi.Marjan Mancek gioca spesso con queste doppie possibilità che hanno le immagini e con lo stesso trucco da prestigiatore l’orsetto risolve i piccoli e grandi problemi che nascono stando tra gli amici nella vita di ogni giorno. L’Orsetto Bluè un personaggio poetico, buffo e gentile, che gioca con le cose trovando il loro senso più vero, divertendosi seriamente, come fanno i bambini.

 

MARJAN MANČEK, ilustrator, stripar in animator, se je rodil 3. januarja 1948 v Novem mestu. Končal je študij angleškega jezika in zgodovine na ljubljanski filozofski fakulteti. Živi in dela v Selščku pri Cerknici, kjer ima studio na podstrešju hiše, od koder vidi krošnje svojih jablan. Risbe je začel objavljati že v gimnazijskih letih. Z značilnim rokopisom, izoblikovanim pod vplivom karikature,stripa in animiranega filma pa je oplemenitil vrsto pravljic in pesniških zbirk najboljših domačih in tujih avtorjev. Objavil je tudi številne izvirne avtorske slikanice. Riše z barvnimi tuši, na realistični osnovi, ki ji doda vedno kaj humornega in fantazijskega. Modri medvedek in Medvedek Brundo sta nastala posebej za njegove tri otroke. Njegova strast so tudi risani filmi. Med drugim je animiral Hribce in Mačota. Za zadnji film z naslovom Be je porabil leto in pol, dolg je 8 minut. Kljub temu da pridno riše dan za dnem, si vzame čas za rekreacijo: poleti kolesari, pozimi se z ženo odpravita na dolge sprehode po gozdu, peš ali na tekaških smučeh.

MARJAN MANCEK, illustratore, fumettista, animatore – nato a Novo Mesto (Slovenia) il 3 gennaio 1948 – ha seguito gli studi di Lingue e di Storia all’Universita di Ljubljana, per un breve periodo è stato anche professore di Storia e Inglese. Vive e lavora a Selscek da Cerknica, dove ha il suo studio nella soffitta della sua casa dalla quale vede le cime degli alberi di mele. Ha cominciato a pubblicare le sue caricature, le illustrazioni e i suoi disegni fin da ragazzo. Disegna con inchiostri colorati partendo da uno sfondo realistico al quale aggiunge sempre un carattere umoristico e una invenzione fantastica. Ha illustrato moltissimi libri per bambini e ragazzi ed è diventato uno dei piu popolari illustratori sloveni. L’Orsetto Blu con l’Orsetto Brundo sono storie nate per i suoi 3 figli. Un’altra sua passione sono le animazioni, ne ha realizzato una serie con protagonisti: Hribci, una famiglia di uomini primitivi e Maco un gatto un po’macho. Collabora anche con la TV. Per l’ultimo film Be di 8 minuti ha lavorato 1 anno e mezzo! Disegna ogni giorno, ma trova il tempo di andare in bicicletta e ad andare nei boschi a piedi o con gli sci da fondo insieme a sua moglie.  

 

 

l PROFESSOR ANANAS nasce come story board per una animazione, ha lo stile dei cartoni animati e delle illustrazioni degli anni ’50 quando èstato ideato da Giorgio Bordini. E’ un personaggio disegnato in modo semplice con una linea che fa da contorno al corpo quasi geometrico e alla testa dalla quale  spuntano i ciuffi dei suoi capelli da scienziato pensatore. Il professor Ananas non ècolorato, mentre il luogo in cui si muove s ì! Come tutti gli scienziati vive come in un mondo a sé dove pensa alle soluzioni di problemi o a invenzioni utili o inutili… dipende… da cosa gli passa per la testa! Prova tu a indovinare o a trovare al suo posto qualche nuova invenzione da brevettare!

PROFESOR ANANAS je nastal v petdesetih letih kot predloga za neko animacijo,  v duhu tistega časa in stilu takratnih risank in ilustracij. Preprost lik, narisan kot obris, s skoraj geometričnim telesom in glavo, iz katere štrlijo čopi las učenega znanstvenika. Profesor Ananas ni pobarvan, prostori, po katerih se premika, pa so. Kakor vsi znanstveniki, živi v svojem svetu, v katerem razmišlja o problemih ter koristnih in nekoristnih izumih … odvisno … kaj mu pade na pamet. Poskusi uganiti in nariši o kakšnem izumu razmišlja profesor Ananas.

Profesor Ananas

GIORGIO BORDINI è nato a Pordenone nel 1927, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Collabora con Romano Scarpa alla realizzazione di brevi short pubblicitari in animazione e a un cortometraggio a colori La piccola Fiammiferaia. Negli anni ’50 parte per il Venezuela, a Caracas viene assunto al Departamento de Arte della Compagnia Telefilm e, in seguito alla Delta Film International, per cui realizza molti spot pubblicitari prima come assistente poi come capo animatore. Agli inizi degli anni ’60 tornato in italia ha il suo studio come artista e pittore affermato. Contemporaneamente lavora alla Disney Italia – Mondadori per la quale realizzer à fino al 1996 moltissime storie di Topolino ePaperino. Ha creato personaggi satirici come I Mascherati per vignette apparse in quotidiani e personaggi come He and She per libri didattici. La sua creativit àmossa tra la Pittura, la Scultura e il Fumetto l’ha spiegata cosi in un’intervista del 1988: “La pittura è la rappresentazione del lato serio della mia personalità. Diverso è il fumetto, dove la carica di fondo è quella di strappare il sorriso, non èfacile emozionare attraverso la tavolozza, cosi è difficile far ridere attraverso gli eroi dei bambini.”

GIORGIO BORDINI je rojen v Pordenonu leta 1927. Diplomiral je na Umetniški akademiji v Benetkah. Z Romanom Scarpo je sodeloval pri animaciji in realizaciji kratkih reklamnih filmov in pri kratkometražnem barvnem filmu Deklica z vžigalicami. V 50-ih letih je odpotoval v Venezuelo, v Caracasu so ga sprejeli na umetniški oddelek pri Telefilmu, kasneje je za Delta film international realiziral mnoge reklamne spote, najprej kot asistent, nato kot glavni animator. V Italijo se je vrnil v začetku 60-ih let kot uveljavljen umetnik in slikar z lastnim studiem. Sočasno je delal za Disney Italia – Mondadori. Zanj je do leta 1996 realiziral mnoge zgodbe o Racmanu Jaki in Miki Miški. Ustvaril je satirične like, kot sta npr. I Mascherati za vinjete v dnevnikih ali He and Sheza učbenike. Svojo kreativnost, ki je razpeta med slikarstvom, kiparstvom in stripom, je v intervjuju leta 1988 razložil takole: “Slikarstvo predstavlja resnejši del moje osebnosti. Drugače je s stripom, kjer je osnoven naboj ukrasti nasmeh; ni lahko vzburiti čustva s slikarsko paleto, težko pa je tudi koga spraviti v smeh z otroškimi junaki.”

Profesor Ananas

 

 

REZULTATI NATEČAJA

Na razpis je prispelo prispelo 419 del 484. učencev in dijakov iz Slovenije in 206 del italijanskih učencev in dijakov.

Žirija v sestavi: Marjan Manček, Davide Toffolo, Emanuele Barison, Matej Kocjan (avtorji), Paola Bristot (predsednica  Vivacomix) in Ezio Pasut (mestni svetnik za šolstvo in namestnik župana) je podelila glavne nagrade sledečim udeležencem:

V 1. kategoriji si prvo nagrado (darilni knjižni bon v protivrednosti 500 evrov) enakovredno delijo:
a) Jernej Selinšek, strip: “Lepo je imeti prijatelja«, mentorica Tanja Šimek, Oš Starše 3a, Slovenija
b) Karin Pepelko, strip: “Medvedkov rojstni dan”, mentorica Suzana Bizjak Šenekar, Oš Hrvatini 2/9, Podružnica Ankaran, Slovenija
c) 3. razred OŠ Scuola Vendramini, strip: “Il Professor Ananas e lo spary anti calvizie”, mentorica Alessandra Masala e Elisa Fioretto, Pordenone, Italija

V 2. kategoriji si prvo nagrado (darilni knjižni bon v protivrednosti 500 evrov) enakovredno delijo:
a) Sonja Medlobi, strip: “Modri medvedek v šoli”, mentorica Vida Kejžar, Oš Jela Janežica, Škofja Loka, Slovenija
b) Lorenzo Todaro, Andrea Allegro, Matteo Bigaran, strip: “I viaggi di Ananas”, mentor: Fulvia Spizzo, Scuola media 2° b, Torviscosa, Italija
c) 2 A raz., strip: “Il dottor ananas e la torre di Pisa”, Scuola media Torviscosa, Italija

V 3. kategoriji si prvo nagrado (darilni knjižni bon v protivrednosti 500 evrov) enakovredno delijo:
a) Domen Finžgar, strip: “Časopis”, mentor Tomaz Tomažin, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, Slovenija
b) Metod Burgar, strip: “Knjiga”, mentor Simon Apolonija, Sr. šola za oblikovanje in fotogr., Ljubljana, Slovenija
c) Martin Ramoveš, strip: “Moč volje”, mentor Roža Zorc, Sr. šola za oblikovanje in fotogr., Ljubljana, Slovenija
d) Matevž Gazvoda, strip: “Blue Beary Jam”, mentor Sabina Mattersdorfer, Oš Jožeta Moškriča, Ljubljana, Slovenija

Glavne nagrade so bile podeljene 30. marca 2006 v bivšem semenišču San Francesco v Pordenonu, kjer so bila na ogled vsa dela udeležencev.

Domen Finžgar 

Jernej Selinškar 

Karin Pepelko 

 

Matevž Gazvoda 

 

Martin Ramoveš

Metod Burgar