Kaja Avberšek, Peter Kus, Boštjan Gorenc – Pižama: Igrišče

Igrisce

Mini strip in mini stripovski priročnik za izdelavo balonskega didgeridooja!


mini priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu,
zbirka O #10, 2011, 24 str., A6, 1.50 €
RAZPRODANO!

Igrišče ni zgolj strip, ampak je tudi mini priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov, natančneje za izdelavo balonskega didgeridooja. Igrišče pripoveduje o enem izmed izumov kralja, ki je v želji po lepšem in boljšem življenju iz svojega cukrenega gradu ustvaril Pojoči grad. Med drugimi inštrumenti, ki jih je v tej preobrazbi izumil kralj, so tudi balonske orgle.

V Igrišču boste zvedeli, kako si lahko svoj “balonski” instrument izdelate tudi sami in nanj zaigrate. Druge instrumente, ki jih je izumil pojoči kralj, lahko spoznate v bolj obsežnem stripovskem pripročniku za gradnjo izvirnih instrumentov Pojoči grad. V njem najdete tudi navodila za izdelavo številnih preprostih instrumentov, ki jih lahko ustvarite sami in nanje zaigrate.


SaveStrip in ilustracije: Kaja Avberšek / besedilo: Peter Kus, Boštjan Gorenc Pižama, Kaja Avberšek / navodila: Peter Kus / uredila: Katerina Mirović / jezikovni pregled: Inge Pangos / posebna izdaja revije Stripburger / zbirka O /  izdajatelj: Forum Ljubljana / tisk: Medium d.o.o., Žirovnica / naklada: 700 / obseg: 24 str. / april 2011.
Publikacija je izšla v sklopu projekta Živel strip! Živela animacija!, ki poteka v sodelovanju med revijo Stripburger in združenjem Vivacomix.
Izdajo je sofinancirala Javna agencija za knjigo RS.