REMIX COMIX. Strip za dediščino
rezidence, razstave, delavnice, konferenca …
remix-comix.com

S stripi gradimo skupnost in dediščino za prihodnost!

Mednarodni projekt Remix Comix je nastal kot pobuda šestih nevladnih kulturnih organizacij iz Slovenije, Srbije, Češke in Nizozemske. Dvoletni projekt se osredotoča na sodobni avtorski strip oziroma na potencial stripa ter umetnosti pri grajenju skupnosti oziroma opolnomočenju različnih marginalnih skupin.

Remix Comix povezuje plejado ustvarjalcev, teoretikov in družbenih aktivistov iz različnih umetniških okolij; projekt skuša izpostaviti strip kot specifičen izrazni medij ter prevprašati njegovo kondicijo v kontekstu (javne) umetnosti, izobraževanja in spregledane kulturne dediščine. Ključni poudarek se osredotoča na različne marginalne oziroma družbeno ranljive skupine: projekt raziskuje prakse in načine, kako jih s pomočjo umetnosti opolnomočiti in jim tako omogočiti večjo družbeno afirmacijo. Remix Comix skuša pripadnikom subkulturnih in manjšinskih identitet dati svoj glas – da s pomočjo umetnosti v javnem prostoru artikulirajo svoj specifičen položaj v družbi in tako skozi svoje delo še naprej ustvarjajo samosvojo skupnost. Projekt prevprašuje potencial stripa ter umetnosti kot emancipatornega orodja, ki lahko pripomore k pravičnejši in bolj vključujoči družbi.