Izjava Foruma Ljubljana v zvezi z izselitvijo z Metelkove 6

Forum Ljubljana, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo, ki je bil ustanovljen leta 1994, se osredotoča na sodobno umetnost ter spregledane umetniške oblike in udejstvovanja. Je programski naslednik prvega civilnega društva – ŠKD Forum, ustanovljenega konec 60-ih let v bivši Jugoslaviji. Naše aktivnosti sestavljajo produkcija, predstavitev in popularizacija vizualne umetnosti, stripov, novih medijev ter filma.

Del Foruma Ljubljana je Strip Core, avtorska in produkcijska skupina, ki se je formirala leta 1989 iz akterjev hard core scene. Združuje avtorje različnih sodobnih umetniških praks in različnih generaciji ter je tudi producent njihovih projektov.

Od leta 1992 izdajamo revijo Stripburger, edino revijo za sodobni avtorski strip v Sloveniji, ter številne stripe za otroke in odrasle. Med zadnjimi odmevnimi založniškimi dosežki velja izpostaviti stripovsko biografijo Ivan Cankar: podobe iz življenja Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića, ki je na 34. Slovenskem knjižnem sejmu prejela nagrado knjiga leta 2018.

Člani uredništva revije se s stripom ukvarjamo celovito: poleg založniške dejavnosti redno prirejamo stripovske razstave, pogovore z avtorji in druge dogodke, z delavnicami in mladinskim natečajem Živel strip! Živela animacija! spodbujamo stripovsko ustvarjalnost in bralno kulturo, od leta 2017 soorganiziramo festival stripa Tinta. Že od samih začetkov aktivno delujemo v mednarodnem prostoru, revijo in slovenski strip pa redno predstavljamo na festivalih in sejmih v tujini. Revija Stripburger je na najpomembnejšem evropskem stripovskem festivalu v Angoulêmu leta 2001 dobil nagrado Alph-art, leta 2014 pa še častno nagrado Muriel za doprinos k avtorskemu stripu na mednarodnem festivalu KomiksFest v Pragi.

Naš največji letni dogodek je mednarodni festival svetlobne umetnosti Svetlobna gverila, ki v Ljubljani poteka vse od leta 2007. Eden izmed ciljev festivala je s svetlobnimi objekti, instalacijami in projekcijami na prostem in v galerijah ustvariti drugačno podobo mesta in približati sodobno umetnost širši publiki. S festivalom opozarjamo na vlogo umetnosti v vsakdanjem življenju kot tudi pri oblikovanju javnega prostora. S festivalskimi projekti redno gostujemo tudi po drugih slovenskih krajih ter v širšem mednarodnem prostoru. Smo del mednarodne mreže svetlobnih festivalov, ki se odvijajo od Tunizije do Švedske.


Prostore na Metelkovi 6 smo na podlagi ocene komisije in v skladu z najemno pogodbo z Ministrstvom za kulturo dobili v uporabo leta 1997. Tu imamo svoje pisarne, kjer redno sestankuje naša uredniška in produkcijska ekipa; tu sta obsežen arhiv in bogato založena stripovska knjižnica, ki je na voljo tako za študijske namene kot splošno izobraževanje in seznanjanje s področjem sodobne stripovske ustvarjalnosti; tu načrtujemo festivale, razstave, dogodke in delavnice za otroke, mlade ter odrasle; tu se srečujemo z umetniki različnih generacij, ki jim pomagamo uresničiti njihove kreativne vizije in projekte.

 

V 23 letih, odkar delujemo na Metelkovi 6, smo med drugim:

·         izdali več kot 150 stripovskih publikacij,

·         pripravili več kot 330 razstav,

·         organizirali 14 edicij festivala Svetlobna gverila in 4 edicije festivala stripa Tinta,

·         izvedli 14 edicij mladinskega natečaja za strip in animacijo Živel strip! Živela animacija!,

·         pripravili okoli 100 stripovskih delavnic in 40 delavnic Laboratorija Svetlobne gverile,

·         realizirali 7 celovečernih filmov, 12 avdiovizualnih projektov (6 animiranih filmov, 6 video filmov) ter 13 predstav.

 

V našem programu na področju vizualnih in intermedijskih umetnosti letno sodeluje od 60 do 200 umetnikov in preko 600 otrok ter dijakov. Ker si prizadevamo za vizualno izobraževanje našega občinstva, v obliki delavnic sodelujemo z mnogimi fakultetami, akademijami in srednjimi šolami. Pri izvedbi programa letno sodelujemo z 10–20 javnimi zavodi s področja kulture in izobraževanja ter imamo preko 50.000 obiskovalcev naših dogodkov, ki so vsi brezplačni. Razstavne projekte in programe s področja popularizacije stripa in svetlobne umetnosti redno izvajamo in predstavljamo tudi izven prestolnice, kjer so tovrstne vsebine manj prisotne.

Večina naših projektov je mednarodnih. Poleg predstavljanja aktualnih projektov iz mednarodnega prostora vseskozi podpiramo tudi produkcijo novih umetniških projektov domačih avtorjev, ki jim omogočamo redna gostovanja v tujini. Letno v povprečju izvedemo vsaj 10 mednarodnih gostovanj na priznanih in profiliranih festivalih in referenčnih prizoriščih v tujini.

Delujemo v javnem interesu, programsko nas podpirajo Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Javna agencija za knjigo RS, uspešni smo tudi na projektnih razpisih Slovenskega filmskega centra, vključeni smo v mednarodne projekte, tudi s podporo programa Ustvarjalna Evropa, naše aktivnosti podpirajo tuja predstavništva v Sloveniji.

 


Na Metelkovi 6 ne gre le za delovne in produkcijske prostore nevladnih organizacij, ampak za edinstveni javni prostor, ki je namenjen neodvisni kulturno-umetniški produkciji, raziskovalnim in civilnodružbenim organizacijam: prostor, ki že več kot dvajset let goji in spodbuja drzno ustvarjalnost, kritično misel, znanje, dialog, solidarnost in sodelovanje.

Z nenadno in enostransko potezo Ministrstva za kulturo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje, niso ogroženi le rezultati našega dolgoletnega dela, zdajšnji in prihodnji projekti, ki jih pripravljamo v sodelovanju s številnimi umetniki in partnerji iz Slovenije in tujine, temveč gre tudi za diskreditacijo dela strokovne javnosti: strokovnih komisij in kulturnih odločevalcev, ki so nam dodelili prostor in sredstva za izvedbo naših kulturno-umetniški programov (v javnem interesu!), vseh koproducentov in partnerjev, ki so do sedaj sodelovali z nami ali nas podpirali zaradi kakovostnih vsebin in aktivnosti, nenazadnje pa tudi vseh sodelujočih umetnikov, ki so za svoje delo prejeli tudi več nagrad in priznanj doma in v tujini.

Ostro nasprotujemo neprimernemu in nespoštljivemu komunikacijskemu modelu Ministrstva za kulturo in vlade. Opozarjamo na številna zavajanja in izven konteksta predstavljene prikrojene podatke v nekaterih medijih, predvsem pa na nedopustna zaničljiva stališča o umetnosti in kulturi, ki ju v teh časih pravzaprav potrebujemo bolj kot kadarkoli prej, da nam kažeta ogledalo naše človečnosti ter nas spodbujata h kritičnemu mišljenju in solidarnemu delovanju.


Poziv Ministrstva za kulturo k prisilni izselitvi nevladnih organizacij iz prostorov na Metelkovi 6 zato razumemo tudi kot napad na neodvisno kulturo, civilno družbo in demokracijo. Takšnim manevrom se moramo zoperstaviti – peticijo Ustavimo deložacijo kulturnikov z Metelkove 6 lahko podpišete TU.


>> skupna spletna stran uporabnikov Metelkove 6


Objavljamo skupno pismo, ki smo ga pripravile nevladne organizacije, uporabnice prostorov na Metelkovi 6, kot odziv na zahtevo po izselitvi.

ODZIV NA OBRAČUN MINISTRSTVA ZA KULTURO Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI NA METELKOVI 6

Ljubljana, 20. 10. 2020

Nevladne organizacije, ki delujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, smo v ponedeljek 19. 10. 2020 dobile od upravljalca stavbe Ministrstva za kulturo predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, da stavbo zapustimo do 31. 1. 2021. V kolikor tega ne bomo storili, je ministrstvo zagrozilo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na naše stroške. Razlog za to naj bi bil, da ministrstvo prostore potrebuje zase in naj bi jih nameravalo obnoviti, pri čemer so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ni ponudilo nadomestnih prostorov, niti ni stopilo v dialog z nami. Odpoved najemnih pogodb je prišla na naše naslove nenapovedano in prav na dan, ko sta bili razglašeni epidemija virusa SARS-CoV-2 ter policijska ura. Proti ravnanju Ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali.

Organizacije, ki delujemo na Metelkovi 6, izhajamo iz dediščine civilnodružbenih gibanj, ki so v 80-ih letih prejšnjega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države. Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je zgodil leta 1993, ko smo kulturnice_ki, umetnice_ki in aktivistke_i zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici v Ljubljani. Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike. Namesto demilitarizacije nam vsiljujejo nakupe ogromnih količin orožja, namesto demokratizacije pa avtoritarizem po vzoru Madžarske in drugih Višegrajskih držav, kjer so z nevladnimi organizacijami že obračunali na podoben način kot želi Ministrstvo za kulturo z nami.

Na Metelkovi 6 danes delujejo nevladne organizacije, kolektivi in posamezniki_ce, ki se ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Gre za mednarodno priznane akterje, ki so v skoraj 30-ih letih delovanja na tem prostoru ustvarili tako rekoč neizmerno količino knjig, filmov, revij, razstav, konferenc, festivalov, gledaliških, lutkovnih in plesnih predstav, intermedijskih projektov in raziskav, pri čemer je del te produkcije podprlo prav ministrstvo, ki nas zdaj meče na cesto. Od Ministrstva za kulturo bi pričakovali, da to stanje pozna in da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata na tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje. Poudarjamo, da gre v primeru Metelkove 6 za edino stavbo, ki jo Ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam ter da organizacije, ki imamo v njej prostore, delujemo v javnem interesu.

Ministrstvu za kulturo in vladi Republike Slovenije sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo.

Center za slovensko književnost
Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije
Društvo NSK informativni center
Društvo za retroavantgardo (Laibach)
Društvo za sodobni ples Slovenije
En Knap
Exodos Ljubljana
Forum Ljubljana
Otok, zavod za razvijanje filmske kulture / festival Kino Otok
Maska
Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi
Mirovni inštitut
Plesni Teater Ljubljana
Pravno–informacijski center nevladnih organizacij – PIC
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Škuc
Ustanova Gallus
Vertigo
Vitkar zavod
Združenje slovenskih ustanov – fundacij


Pisma podpore


Medijski odzivi