9. Viva i Fumetti! / Živel strip!

Zivel Strip! Viva i fumetti!

9. concorso per ragazzi / 9. mladinski stripovski razpis

april 2009

 

 

 

Omar

MAČEK OMAR je radoživ maček, ki iz igrive radovednosti povzroča škodo in se obenem neodgovorno
izogiba posledicam svojih dejanj. Zato ga na koncu vsake dogodivščine čaka pravična kazen. Kot ljudje se tudi Omar naveže na različne predmete v svojem domu. Rdeči kavč je njegov najbolj priljubljen prostor počitka, brušenja kremljev, telovadbe, raziskovanja aerodinamike in še česa. V svojem raziskovanju odkrije tudi neznan, neskončnen in nepredvidljiv svet, ki se začne pred vrati stanovanja, v katerem domuje. Čeprav je spoznavanje novosti mikavno in navdušujoče, novi svet in svoboda vzbujata strah pred neznanim in lastno ranljivostjo.


GATTO OMAR – Il gatto Omar è curioso e vivace, che combina sempre pasticci e poi nega la responsabilità delle sue azioni anche di fronte all’evidenza! Così, alla fine di ogni avventura, lo aspetta una giusta punizione. Come gli esseri umani anche Omar si affeziona ai diversi oggetti della casa, il divano rosso è il suo posto preferito per riposare, per farsi le unghie, per fare ginnastica, ricerche di aereodinamica e così via. Gli capita di scoprire un mondo sconosciuto cheOmar comincia appena si affaccia oltre la porta dell’appartamento dove abita. Conoscere cose nuove è entusiasmante, ma la libertà gli provoca anche paura e timore di fronte a una realtà spesso imprevedibile.

MATEJ KOCJAN – KOCO (1978, Koper) je diplomiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer likovna pedagogika. V obdobju od leta 1998 do 2003 je kot član uredništva revije Stripburger aktivno sodeloval pri ustvarjanju revije in pri drugih dejavnostih uredništva. Od leta 2004 združuje poklic učitelja strokovnih predmetov na oddelku umetniške gimnazije na Gimnaziji Koper in samostojnega ustvarjalca, risarja stripov in ilustratorja. Kot strip avtor sodeluje pri številnih projektih revije Stripburger, nazadnje v zelo uspešnem projektu Honey Talks – comics inspired by painted beehive panels. Leta 2005 je pri Forum Ljubljana, v zbirki Republika Strip, izšel njegov prvi samostojni stripalbum Pagatova izpoved. Koco je samostojno razstavljal predvsem v Sloveniji, v tujini pa predvsem na skupinskih razstavah. Maček Omar, s katerim se bo avtor predstavil na natečaju Živel strip!, je glavni lik stripovske slikanice Maček Omar, ki bo izšla v začetku leta 2009.


OmarMATEJ KOCJAN – KOCO (1978 Koper) si è  diplomato alla Facoltà Pedagogica di Lubiana, indirizzo pedagogia d’arte. Nel periodo dal 1978 al 2003 come membro della redazione della rivista Stripburger ha partecipato attivamente nella creazione della rivista e altre attività. Dal 2004 è docente presso il Ginnasio di Capodistria. E’ illustratore e disegnatore di fumetti. Ha partecipato a numerosi progetti come Honey Talks, che ha avuto uno straordinario successo a livello europeo. Nel 2005 nella collana Republika Strip, ed. Forum Ljubljana, èstato pubblicato il suo primo albo a fumetti Pagatova izpoved (tr. Le confessioni di Pagat). Koco ha esposto i suoi lavori soprattutto in Slovenia e in mostre collettive anche all’estero.
Il Gatto Omar con cui si presenta al concorso Viva i Fumetti! sarà il protagonista di un libro che sarà pubblicato agli inizi del 2009.

 

 

FERRAGE je železni robot, ki se rodi pri nesreči ob delu, ko delavec pri ulivanju železa pade v posodo s taljenim železom. Delavec ne umre, ampak se z galvanskim postopkom preobrazi v robota.Ferrage
Ta robot se čudežno rodi iz tega taljenja, uide iz tovarne in tava po bližnjem industrijskem predelu. Poskuša razumeti, v kaj se je spremenilo njegovo telo. Medtem njegovo telo zaradi oksidacije začne rjaveti. Ta pojav Ferraga močno skrbi, toliko bolj ker telo rjavi zelo hitro. V obupu ugrizne košček železa v bližnjem skladišču in opazi, da je rjavenje prenehalo. Takrat ga zgrabi tako huda lakota, da pogoltne celo ograjo in opazi, da je njegovo kovinsko telo postalo nemudoma bleščeče.
FerrageZačne se njegova borba proti rji in lakoti. Ferrage naleti na železnico in požre na kilometre železniških tirov. Več kot jih požre, bolj je krepak. Po železnici pride do …
Kako se konča zgodba o Ferragu?

FERRAGE è la storia di un robot metallico fatto in ghisa e ferro. Egli nasce quando, per un incidente sul lavoro, un operaio metalmeccanico, dipendente di una fonderia siderurgica, cade nella siviera di raccolta del metallo fuso. L’operaio non muore, ma si trasforma per effetto galvanico in un robot.
Questo robot esce dalla fusione come per magia. Scappato dalla fabbrica vaga nella zona industriale circostante cercando di capire in cosa si sia trasformato il suo corpo di metalmeccanico. Nel frattempo il suo corpo comincia,  per effetto di ossidazione, ad arrugginirsi. Questo fenomeno diventa preoccupante perché tutto il corpo si arrugginisce molto velocemente. In preda alla disperazione morde un tondino di ferro in un capannone lì vicino e si accorge che questo processo istantaneamente si interrompe. Preso da una fame inesorabile si divora una intero recinto e nota che il suo corpo metallico ritorna immediatamente lucente.
Qui comincia la sua lotta contro la ruggine e contro la fame. Ferrage si imbatte nella ferrovia e si mangia i binari di ferro per chilometri e più ne mangia e più si rafforza. Lungo la ferrovia arriva…
Come finisce la storia di Ferrage?Ferrage

 

MASSIMILIANO GOSPARINI – MUDOKON je diplomiral na Instituto d’Arte v Trbižu in obiskoval oddelek za slikarstvo na l’Accademia di Belle Arti di Venezia v Benetkah. Je grafik, ilustrator in eden od ustanoviteljev humoristične revije Auagnamagnagna (ed. Corollar, Pordenone), v kateri je od leta 2001 do 2005 redno objavljal svoje stripe ter leta 2005 album L’osteria degli ultimi. Trenutno končuje stripovski roman po scenariju Fabia Varnerina La Ghiacciaia. Pri ustvarjanju posveča veliko pozornosti posameznemu kadru, sličici. V zadnjem obdobju se navdušuje nad posebno slikarsko tehniko, mešanjem olja in akrila. Tudi Ferrage je naslikan v tej tehniki.
Mudokona zanima tudi gledališče. Ustvaril je scenografije za več predstav, med njimi za Come conquistai Parigi (o življenju Amedea Modiglianija, gledališče Bateau-Lavoir) in v letu 2006 za La casa di Bernarda Alba (Associazione Culturale Sipario).

MASSIMILIANO GOSPARINI – MUDOKON si è diplomato presso l’Istituto d’Arte di Udine e ha frequentato il corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
E’ grafico, illustratore ed è stato uno dei fondatori della rivista umoristica Auagnamagnagna (ed. Corollar, Pordenone), in cui ha pubblicato storie a fumetti e vignette dal 2001 al 2005 e l’albo, L’osteria degli ultimi, nel 2005. Sta lavorando a un romanzo a fumetti con la sceneggiatura di Fabio Varnerin, La Ghiacciaia, di prossima pubblicazione. Come autore cura moltissimo la composizione delle singole vignette e per questo suo ultimo lavoro in particolare utilizza una tecnica pittorica. Anche Ferrage ha una presentazione realizzata con una pittura ad olio misto ad acilico.
I suoi interessi artistici sono rivolti anche al teatro. Gosparini ha curato gli allestimenti e le scenografie di diversi spettacoli, tra i quali Come conquistai Parigi (opera sulla vita di Amedeo Modigliani), per la Compagnia teatrale “Bateau-Lavoir” e La casa di Bernarda Alba, per l’Associazione Culturale Sipario, nel 2006.

 

 

REZULTATI NATEČAJA

Na mladinskem stripovskem natečaju Živel strip 09! je s 438 deli sodelovalo 490 mladih slovenskih ustvarjalcev (469 s  stripi in 21 z animacijami), od teh 466 iz osnovnih šol in 19 iz srednjih šol. Mladi italijanski udeleženci pa so ustvarili 162 stripov in 1 animacijo.

Iztočnici natečaja sta bila maček Omar, ki  ga je ustvaril Matej Kocjan Koco in Ferrage avtorja Massimiliana Gosparinija.

STRIP Glavne nagrade, knjižni bon v vrednosti 250 evr so prejeli:
1.   Katarina Peklaj, OŠ Savsko naselje, Ljubljana, 5. a, za strip: Ferrage reši Zemljo
2.   učenci 5. a razreda, Sc. Primaria G. Carducci, Udine, za strip: Omar
3.   Adrijana Skaza, OŠ Starše, Starše, 8 b, za strip: Maček Omar & … rešiteljŽirija je podelila tudi posebna priznanja in nagrade:
1.   Uroš Jurgec, I. Gimanzija v Celju, Celje, 1. letnik, za strip: Železni robot Ferrage
2.   Tina Krajnc, OŠ Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah, 8. raz., za strip: Maček Omar
3.   Nik Kryžanowski, OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana, 7. raz., za strip: Maček Omar gre v Rim
4.   Ciro Canciani, “Il Robot a Rottamilandia”, Scuola Media Valessi, Udine
5.   Danjel Pipan, “Ferrage e i lampioni-Ferrage in svetilke”, Scuola Primaria – OŠ Albert Sirk v Križu, Križ, 217 – 34010 – Križ (TS)
6.   Jan Hussu, “Il gatto Omar e la sorpresa – Maček Omar in presenečenje”, Scuola Primaria – Os Albert Križ 217 – 34151 Trieste
Slovenski avtorji so za nagrado prejeli izbor izdaj Stripburgerja oz. celoletno brezplačno naročnino na revijo Stripburger.

ANIMACIJA

Glavno nagrado za animacijo so prejeli dijaki 2 in 3 H raz. Scuole Media Marcon iz Italije.

 

IZBOR NAGRAJENIH DEL:

Katarina PeklajKatarina Peklaj

Katarina Peklaj

5A

učenci 5. a razreda, Sc. Primaria G. Carducci, Udine

 Adrijana Skaza

Adrijana Skaza

 Tina Krajnc

Tina Krajnc

 Nik Kryzanowski

Nik Kryžanowski

 Uros Jurgec

Uroš Jurgec