Kulturni bazar 2023: Ilustracija in strip v izobraževanju

KULTURNI BAZAR 2023

Ilustracija in strip v izobraževanju
okrogla miza
petek, 31. marec 2023, 14.00–15.00, Cankarjev dom, Ljubljana

Sodelujejo: Nuša Jurjevič, Center ilustracije; Špela Frlic, Vodnikova domačija in Center ilustracije, Primož Krašna, Zavod RS za šolstvo; Tanja Skale, Festival stripa Tinta; David Krančan, revija Stripburger

 

Okrogla miza, posvečena ilustraciji in stripu v izobraževanju, bo namenjena predstavitvi možnosti uporabe ilustracije in stripa pri delu z mladimi. Znotraj dogodka se bodo predstavile strokovne institucije Center ilustracije, festival stripa Tinta in revija Stripburger, ki spodbujajo k aktiviranju ter poudarjajo pomen in vlogo ilustracije in stripa v izobraževanju kot priložnosti za razvoj mladih. Strip in ilustracija zaradi svoje multimodalne narave in dveh kodov sporočanja ali branja (verbalni in vizualni kod) zahtevata premislek pri vključevanju v učni proces. Zaradi njune narave ju je v izobraževanju smiselno načrtovati in izvesti v povezovanju predmetnih področij umetnosti z jeziki. Na dogodku bodo predstavljeni primeri učinkovitih poučevalnih praks, usmerjenih v poglobljeni način branja in ustvarjanja. Ob predstavitvi primerov dobrih praks bomo govorili tudi o izzivih in priložnostih za povezovanje ter spodbujanje razvoja ilustracije in stripa v izobraževalnem sistemu in širše.

 

Več o programu Kulturnega bazarja 2023 na: kulturnibazar.si
Avtor ilustracije: David Krančan