Izar Lunaček: (O)klepaj

Zbirka pasičnih stripov o revolucionarnem polžu in materialistični želvi izpod peresa Izarja Lunačka.


Zbirka O #1, 72 str., 2007, 30 x 13 cm, trda vezava, barvna naslovnica, 8 €.
SKORAJ RAZPRODANO! Za naročila pišite na: burger@mail.ljudmila.org

(O)klepaj je serija črno-belih pasičnih stripov (O)klepaj, ki jih je Izar Lunaček v letih 2004-2005 v barvni verziji objavljal na strani Kultura časopisa Delo. V zbirki je natiskano tudi 10 stripov, ki v časopisu niso bili objavljeni. Reklamni moto na naslovnici: 2 x 65 stripov, nam pove, da gre pravzaprav za nek čudni pojav, stripe v dveh nadstropjih. V vsakem nadstropju se paralelno odvija svoja zgodba. Kakor v Knjigi Oklepaj: Metuljeve sanje sta v zgornjem nadstropju glavna junaka revolucionarni polž,  ki pridiga osvoboditev od privatne posesti, in materialistična želva s strastno navezanostjo na svoj oklep.


SaveAvtor: Izar Lunaček / posebna izdaja revije Stripburger / glavna in odgovorna urednica zbirke: Katerina Mirović / oblikovanje: Robert Ilovar / izdajatelj: Forum Ljubljana / tisk: Medium d.o.o., Žirovnica / naklada: 500 / obseg: 72 str. / oktober 2007.
Izdajo sta sofinancirala Ministrstvo za kulturo RS in MOL – Oddelek za kulturo. Stripi so v letih 2004 in 2005 izhajali na kulturnih straneh dnevnika Delo d.d. Zbirka je natisnjena v soglasju z Delom d.d.