Stripble

Stripble

Novi didaktično relaksacijski izdelek iz Stripburgerjeve zakladnice!

Matej De Cecco

Sasa Kerkos

Matej Lavrencic

Jakob Klemencic

Marko Kociper

Andrej Stular

 

Stripble navodila

Osnovni tehnični podatki izdelka 
Stripovsko sestavljanko sestavljajo naslednji sestavni deli: navodila (1 kos), embalaža (2 kosa) in sličice na kartonski podlagi debeline 0,2 mm (36 kosov).
  
Indikacije
Potreba po aktivni relaksaciji cerebralnega volumna in z njo povezani simptomi; simptomi blokade pri kreativnem pisanju, scenaristiki in podobnih nekoristnih dejavnostih; prezenca potrebe po podstavkih za konzumno tekočino vsebujoče posode.
 
Kontraindikacije 
Popolna absenca kapacitet za ustvarjalno mišljenje; absenca potrebe po podstavkih za konzumno tekočino vsebujoče posode.
 
Stranski učinki 
Strokovna literatura o njih ob pravilni uporabi ne poroča.
  
Doziranje 
Dnevni odmerek je poljuben in je v popolnosti odvisen od individualne presoje uporabnika. V posameznih primerih lahko pride do odvisnosti, za kar izdajatelj ne prevzema nikakršne odgovornosti, temveč si potihem in nizkotno želi celo čim več pojavov tega simptoma.
  
Način uporabe 
Uporabnik oz. pacient oz. potrošnik si večnamenske slikovne sestavne dele (v nadaljevanju: podstavke) razporedi po čimbolj ravni vodoravni površini. Po fazi intenzivne kontemplacije, ki lahko traja poljubno dolgo, poskuša glede na likovnoslogovne značilnosti zapopasti oziroma izluščiti posamezne vizualnonarativne fabulativne enote (v nadaljevanju: zgodbice). Sledi kombiniranje t. im. zgodbic, ki se na nekaj mestih pravokotno križajo (en t. im. podstavek je lahko del dveh zgodb), v dvodimenzionalni sistem. V primeru neuspeha si uporabnik lahko pomaga z zaporednimi številkami na drugi, t.j. neslikovni strani t. im. podstavkov, kakor tudi s shemo, ki se jo da najti najti nekje v teh Navodilih.
Na nadaljevalnem nivoju uporabnik/pacient/potrošnik po fazi intenzivne kontemplacije (gl. zgoraj) kombinira t. im. podstavke v popolnoma samovoljen redosled. Ta način uporabe je tudi potencialno lukrativno donosen, saj bo šest najboljših (fotografiranih in do zadnjega decembra 2008 ekspeditiranih) izvirnih kombinacij uredništvo Stripburgerja nagradilo s knjižno nagrado iz hišne produkcije v vrednosti 50 evrov.
Na mojstrskem nivoju uporabnik/pacient/potrošnik t. im. podstavke porabi v funkciji podstavkov za kozarce piva in drugih alkoholnih kakor tudi brezalkoholnih pijač.
 
Pooblaščeni servis in reklamacije: 
Stripburger, Forum Ljubljana, Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Vse in ostale pravice pridržane.
24-urna informacijska podpora: www.ljudmila.org/stripcore/stripble

 
Zamisel, scenarij, režija in produkcija posameznih vizualnonarativnih fabulativnih enot: Matej de Cecco, Saša Kerkoš, Jakob Klemenčič, Marko Kociper, Matej Lavrenčič, Andrej Štular; oblikovanje: Saša Kerkoš, tisk: Mednarodni grafični in likovni center Ljubljana, feb. 2008

 

Help

Predlog rešitve

Resitev / Solution

Legenda
Matej de Cecco = A, Sasa Kerkos = B, Matej Lavrencic = C, Jakob Klemencic = D, Marko Kociper = E, Andrej Stular = F

Pooblaščeni servis in reklamacije:
Stripburger, Forum Ljubljana, Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Vse in ostale pravice pridržane.
24-urna informacijska podpora: www.ljudmila.org/stripcore/stripble 

 

Matej de Cecco

Matej de Cecco

Sasa Kerkos

Saša Kerkoš

Matej Lavrencic

Matej Lavrenčič

Jakob Klemencic

Jakob Klemenčič

Marko Kociper

Marko Kociper

Andrej Stular

Andrej Štular

Save